E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Türkiye de paralı eğitime geçilmesi ve bunun yaratacağı sakıncalar konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 39 7:9
2 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler 1988 Malî Yılı Bütçeleriyle
8 51 99:124 126:132
8 52 140:141
3 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 51 99:124 126:130 132
8 52 140:141
4 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 72 123:130 150:151 157 160:161
5 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, 5.10.1988 tarihli 8. Birleşimde yaptığı, laik düşünce, millî eğitim ve yükseköğretim konularına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 9 4:7
6 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, üniversite öğrencilerinin sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 11 114:115
7 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın 12.Millî Eğitim Şûrası ve kararlarının uygulanırlığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 13 249:253
8 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Tokat Milletvekili Kâzım özev'in 20.Birleşimde yaptığı, gençlik ve gençliğin sorunlarına ilişkin
16 21 309:310
9 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bulunduğu sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 22 408:413 424:425
10 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : UEFA Disiplin Komitesince iptal edilen Galatasaray-Neuchatel Xa-max maçına ilişkin
17 28 308:309
11 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanlığına bağlı okullarda çalışan hizmetlilerin sorunlarına ilişkin gün dem dışı konuşması dolayısıyla
18 29 10:11
12 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 30 59:62
13 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İçel Milletvekili M. İstemihan Talay ve 22 arkadaşının, üniversite sorunlarının ve gençlik hareketlerinin nedenlerini ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
18 35 588:595
14 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Üniversiteler 1989 Malî Yılı Bütçeleriyle1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 44 795:824 830:832
15 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsunspor Kulübünün maruz kaldığı trafik kazasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 57 63:65
16 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İstanbul Milletvekili M. Ali Eren'in, Yıldız Üniversitesinde meydana gelen bir olaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 66 108:111
17 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Türk Millî Eğitiminin içinde bulunduğu sorunlar ve bazı okullarda yapılan hatalı uygulamalara ilişkin gün dem dışı konuşması dolayısıyla
24 66 104:106