E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, ilaç fiyatlarının tespit şekli ve etkileyen faktörler ile, kalite kontrolüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 80 287:288
2 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 18 522:526
3 Söz Alanlar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile, 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 54 576:590 598 600:601
4 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sağlık Bakanlığında görevli bazı doktorların, Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfında çalıştırılmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 96 54:56
5 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, genel sağlık sigortası konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 99 187:191
6 Söz Alanlar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
51 32 67:77
7 Söz Alanlar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaşların borçlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
51 38 338:340
8 Söz Alanlar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile Kesinhesabı münasebetiyle
54 54 233:241
9 Söz Alanlar HALİL ŞIVGIN (ANKARA) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 Arkadaşının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 101 342:347