E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizindeki trafiğin yarattığı tehlikelerle, Karadeniz ve Marmara Denizinin çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 19 172:173
2 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylanın, çiftçinin sıkıntıları, Ziraat Bankasının hizmetlerindeki aksamalar ve tarım-kredi kooperatiflerinin maruz bulunduğu hükümet müdahalesine ilişiklin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 9 421:424
3 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Türk köylüsünün sorunları içinde bulunduğu durum ve alınması; gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 23 475:473
4 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Ömer Şeker ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım politikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çaresizliği itildiği iddia olunan Türk köylüsünü bu durumdan kurtarmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
5 39 49:59
5 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli İlinde can güvenliği ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
10 65 426:427
6 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Tarsus-Yenice yöresindeki dolu afeti ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 16 374:375
7 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Anavatan İktidarı döneminde uygulanan yanlış tarım politikası yüzünden tarımda ortaya çıkan sorunlar ve çiftçilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 21 305:308
8 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Önol Şakar'ın, Manisa'da yapılmış olan çiftçi yürüyüşü, çiftçilerin durumu ve devlet organlarının tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 33 284:286
9 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 Malt Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
21 46 94:112 118:120
10 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Türkiye'deki hayvan ve et üretimi, ithalatı ve ihracatı ile, alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 61 224:226
11 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın Afyon tline bağlı kaç köyde içme suyu bulunmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 339
12 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorunlarına karşı ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 400:402
13 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konuda bugüne kadar alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 70 192:197