E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 42 358:359
2 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M.Cevdet Selvi'nin 24 Ocak kararlan ile, süper emeklilik ve sözleşmeli personel konularına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 68 12:14
3 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, hızlanan hayat pahalılığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 16 142:143