E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
40 76 403:405
2 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
40 76 415:416
3 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
40 76 407:408
4 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
40 76 412
5 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Merkezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
41 79 159:160
6 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
41 79 179
7 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
41 82 376
8 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
41 82 377:378
9 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Karabük İlçesi Beşbinevler Ortaokulunda meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 86 25:26
10 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim araçları Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
42 94 445:446
11 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir-çelik işletmelerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 94 426:429
12 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa'daki hava kirliliği ve alınması gereken önemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 24 83:86
13 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel müdürlüğü İskenderun ve Karabük Fabrikalarında, emeklilik hakkını kazanmış işçilerin resen emekliye sevk edilmek istendiği iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
56 76 132:135