E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 42 380:383
2 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesin hesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 53 412:425 431
3 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Türkiye Elektrik Kurumunun Denizli il Müdürlüğündeki uygulamalar ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 27 256
4 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, elektrik fiyatlarının sürekli yükseltilmesi ve doğurduğu sonuçlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 31 108:109
5 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Petrol İşler i Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 43 677:690 693
6 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Garp Linyitleri İşletmesi Tunçbilek bölgesi civarı köylerinin içinde bulundukları sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 63 360:361
7 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, ponza taşı ihracatı yolsuzluğuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 97 230:232
8 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 17 489:493 499 508
9 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
33 25 171:172 177
10 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
33 27 245:249
11 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
38 57 193:202 207:214
12 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Aliağa'da yapılacak termik santrala ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 83 404:407
13 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
41 83 429:430 436
41 84 459:460
14 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadaşının, Aliağa'da termik santral yapılması konusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
46 122 148:155
15 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Danıştay Kararlarına rağmen, Aliağa Gençelli mevkiinde yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 10 300:301
16 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum iline bağlı Osmancık Dodurga Alpagut Linyit İşletmelerinde devam eden huzursuzluk ve yapılan sınav sonucu işletmeye alınan 100 işçiye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 13 9:10
17 Gündem Dışı Konuşmalar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya-Gediz Kömür İşletmesinin içinde bulunduğu darboğaza ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 38 300:301
18 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afyon-Elbistan Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
51 38 343:344
19 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetlerine ilişkin sorusu münasebetiyle
51 38 349:351
20 Söz Alanlar FAHRETTİN KURT (TRABZON) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 52 773:785 791