E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle, SHP Grubu adına
1 4 107:131 198:200
2 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 10 arkadaşının, dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, SHP Grubu adına
2 16 83:90
3 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Kalma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 45 83:108 148:150
4 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 68. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
10 62 257:260
5 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Trabzon'da yaptığı konuşmanın kamuoyunda uyandırdığı kaygılara ilişkin
10 63 273:276
6 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 175 Arkadaşının; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle, SHP Grubu adına
13 76 76:81
7 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 4 Arkadaşının, bazı kanun tek liflerinin görüşülebilmesi için, TBMM'nin çalışmalarının devamına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 77 197:199
8 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, SHP Grubu adına
19 37 86:108
9 Üyelerle İlgili İşler ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
22 52 23:24 27:29 32
22 55 253:254
10 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Anayasanın 111. maddesine göre güven istemi münasebetiyle, SHP Grubu adına
24 74 320:332
11 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 81 342:344
12 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, 1 Mayıs 1989 Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelen olaylara ilişkin açıklaması münasebetiyle, SHP Grubu adına
27 85 63:66
13 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : Erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin
32 13 207:209
14 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
33 31 374:385
15 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesâp Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesâp Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, SHP Grubu adına
35 44 56:79
16 Üyelerle İlgili İşler ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
39 67 270:273
17 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, Polis Memuru Mehmet Çakmakçı ili Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilmelerine ve Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş'ın evine yapılan bombalı saldırıya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla, SHP Grubu adına
40 72 220:222
18 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı;Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, SHP Grubu adına
52 44 85:112
54 58 653:660
19 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Dış Politika, Bulgaristan'a karşı izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, SHP Grubu adına
41 80 275:286
20 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, gazeteci yazar Çetin Emeç ile şoförü Sinan Ercan'ın hayatlarını kaybettikleri suikaste ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla, SHP Grubu adına
42 86 9:12
21 Teklifler ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Ve 41 Arkadaşının, 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3.Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair(2/245)
44 105 107
44 108 290
45 112 115:138
22 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, belediyelerde yapıldığı iddia olunan memur ve işçi kıyımına ilişkin gündem dışı konuşmasında grubuna sataşıldığına ilişkin
46 123 186:187
23 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle, SHP Grubu adına
46 125 313:321
24 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : SHP ve DYP grupları adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri münasebetiyle, SHP Grubu adına
46 126 438:448
25 Genel Görüşme Önergeleri ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş/'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31), SHP Grubu adına
47 2 76:77
26 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, son günlerde meydana gelen terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla, SHP Grubu adına
49 17 191:193
27 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : SHP Genel Başkanı İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşün kendisine atfedildiğine ilişkin
50 25 255:256
28 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın istifasına ilişkin
51 42 485:487
29 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizine ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla, SHP Grubu adına
55 64 208:217
30 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI) : Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1414) ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in açıklaması münasebetiyle, SHP Grubu adına
55 66 296:303
31 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin Kuruluşunun 71. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
59 107 417:420
32 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşmeleri münasebetiyle, SHP Grubu adına
61 130 616:631