E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda yer alan itham, haber ve yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve tartışmasız bir biçimde yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
2 21 363:371
2 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını ilgilendiren konularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 21 363:371
3 Gündem Dışı Konuşmalar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin in, Irak ve İran uçaklarının hava sahamızı ihlali ve sınır köylerimizi bombalamaları konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 42 386:388
4 Gündem Dışı Konuşmalar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, 29 teröristin Metris Askerî Ceza ve Tutukevinden firarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 43 445:447
5 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile
8 52 330:347 350:351
6 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 6 240 245:246
7 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12.Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları raporları münasebetiyle
15 9 39
8 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 21.6.1927 Tarihli ve 111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 11 140
9 Gündem Dışı Konuşmalar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, 12.Birleşimde yaptığı, Yunanistan'ın Rodos Adasına yerleştirmeyi planladığı elektronik sistemler ve NATO projelerine ilişkin
15 13 242:244
10 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 47 178:193 197:198
11 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir ABD firmasının tercih edilmesinin nedenine ilişkin sorusu
23 62 300:302
12 Söz Alanlar ERCAN VURALHAN (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni katılan bir firkateynin isimlendirilmesine ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 327