E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in Hakkâri İli ve Çevresindeki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 19 18:19
2 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 47 257:259
3 Gündem Dışı Konuşmalar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 64 98
4 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 5 58:61
5 Gündem Dışı Konuşmalar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Trakyabirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ürün alım politikası ile üreticilerin sorunları ve alınması gerekli görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 9 252:253
6 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
48 9 280
7 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Devlet millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
49 20 369
8 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 Arkadaşının, ASELSAN'da çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fonu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların geçerlilik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile,Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 Arkadaşının, ASELSAN'la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
51 38 313:316
9 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
51 38 331:332
10 Söz Alanlar ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesin hesabı münasebetiyle
52 46 410