E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Adnan Menderes Havaalanının konumuna ve teknik donanımına ilişkin sorusu münasebetiyle
1 11 507:509
2 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Adnan Menderes Havaalanının teknik donanımının eksik olduğu iddiasına ve diğer havaalanlarında da bu tür eksiklikler bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
2 22 422:424
3 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İşkencenin ve Gayri insanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
3 27 162:164
4 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Ulaştırma (Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
8 54 655:667 671:676
5 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : TRT'nin, Genel Kurul Çalışmalarını radyo ve TV'den yansıtma şekli ve Başkanlığın bu husustaki tutumuna ilişkin
20 40 234:236
6 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Ulaştırma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 41 394:400 404:407 409:420
7 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, çöken Karamürsel-Topçular feribot iskelesi ve süresiz iptal edilen Eskihisar-Topçular feribot seferleri ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 52 14:15
8 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları münasebetiyle
22 53 133:136 143:144
9 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, şoförler ve nakliyecilerin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 55 229:230
10 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımızı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
22 55 257:260
11 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, şoförler ve nakliyecilerin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 55 229:230
12 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca Güney Afrika'nın Iscor Limited Firmasından satın alınan rayların, kusurlu olmasına rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
23 58 103:108
13 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının işletmeye açılmasının nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 330
14 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot iskelelerinin inşaatlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 407:408