E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar CENGİZ TUNCER (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 11 119:124
2 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ TUNCER (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya ili Emet İlçesine bağlı Günlüce Kasabasının otomatik telefon santralı sorununda PTT'nin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 27 238:239
3 Söz Alanlar CENGİZ TUNCER (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 52 292:304
4 Söz Alanlar CENGİZ TUNCER (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
54 53 117:126 133:134
5 Söz Alanlar CENGİZ TUNCER (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye-Sincan çift hatlı demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
56 83 425:428