E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının İmar Kanununa aykırı olduğu iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 82 359:360
2 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 83 28
3 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeni seçilen belediye başkanlarının sorunları hakkında gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 88 167:168
4 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli'de meydana gelen deprem ve yerel sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 93 9:10
5 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının, uyguladıkları siyasî ve ekonomik politikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 10 25:28
6 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze-Kocaeli arasındaki otoyolun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin sorusu münasebetiyle
34 39 235
7 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
34 43 404:406
8 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
38 56 57:72 92
9 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının, projesiz ihalelerle otoyol yatırımlarını geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek maliyetlerin artmasına ve Hazinenin zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskân. Bakanı Cengiz Altınkaya hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
40 69 108:115
10 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı nisan ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu münasebetiyle
41 79 195
11 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
41 79 177
12 Söz Alanlar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 90 184 197:198 207
42 92 307
43 98 143 147 151
13 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu inşaatındaki son gelişmeleri ile müteahhitlere fiyat farkı verilmesi için hazırlanan ek sözleşmeye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 91 220:221
14 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Aliağa'da termik santral yapımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 112 106:108
15 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili Selahattin Kılıç'ın, GAP ve Şanlıurfa tünellerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 32 58:60
16 Gündem Dışı Konuşmalar CENGİZ ALTINKAYA (AYDIN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen sel felaketi ve tahribatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 119 16:17