E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, fitre, zekât, kurban derisi ve bağırsakların toplanmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başarılı olamadıkları iddiasına ilişkin.sorusu münasebetiyle
2 22 436
2 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Sinop ili Türkeli Kasabasının bucak ve köylerinde, meydana gelen sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 13 256:257
3 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak işletmelerinde çalışan maden işçilerini ilgilendiren yeni toplu iş sözleşmesi ve işçilere sağlanan haklar ile Kurumun sorunları ve alınmakta olan tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 31 105:106
4 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edilen olaya ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 62 310:311
5 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük ve Safranbolu şubelerince köy muhtarlarına 28.11.1987 Cumartesi günü camilere ve köylere yardım adı altında ödemelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 335:336
6 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, son işçi eylemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 77 124:125
7 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Etem Cankurtaranın, toplu iş sözleşmeleri ve işçi sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 78 204
8 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Türkiye Demir Çelik işletmeleri grevine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 102 208:209
9 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmaya Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
29 103 308:309
10 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Karabük ve İskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekonomisini, gerekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıktan iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 10 46:52
11 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Petrol-İş Sendikası Mersin Şubesinin Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'de başlattığı ve on aydır devam eden greve ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 26 202:203
12 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşletmesine Yozgat İlinden getirilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çelik fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
34 40 286:287
13 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel Müdür yardımcısı ile bir müdür muavininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
34 43 411:412
14 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 48 328:333 340:342
15 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 48 298:303 307:311
16 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
44 107 231:235
17 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
46 125 305:313
18 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 4 13:20
19 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerlerinde çalışan maden işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 6 91:92
20 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, savaşa karşı çıktıkları için gözaltına alınan ya da tutuklananların durumlarıyla, yapılan bu uygulamaların, demokratikleşme üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 23 14:15
21 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kâğıt işçilerinin devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 26 300:302
22 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, maden işkolundaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 32 54:56
23 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, banka gelirlerinden muayyen bir kısmının camilere yardım yapılacağı hakkında basında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 33 125:127
24 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in, işçi sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 33 121:122
25 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Güzel Sanatlar Galerisinin bir firmaya kiralanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 37 251:252
26 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Zonguldak Taşkömürü İşletmeleri işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 38 297:298
27 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Zonguldak maden işçilerinin grevine; Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, halen sürmekte olan toplu iş sözleşmeleriyle, uygulanmakta olan grevlere ilişkin gündem dışı konuşmalar dolayısıyla
51 41 436:439
28 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 46 371:377
29 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 138:141
30 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 122:124
31 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın işçi grevlerine; İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un Zonguldak kömür madeni işçilerinin grevine ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
55 61 60:62
32 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, SEKA işçilerinin grevi nedeniyle Hükümetin tutum ve davranışlarına ilişkin
55 72 452:454
33 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Etem Cankurtaranın, tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 127 453:456