E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Sağlık Hizmetleri Temel Yasasının yarattığı sorunlar ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 9 419:421
2 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Van İli Başkale İlçesi Böğrüpek Köyünün kar sebebiyle kapalı yolunun partizanca tutum nedeniyle, açılmaması ile son günlerde artan menenjit hastalığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 12 537:540
3 Söz Alanlar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, yapımı tamamlanan Tokat il merkezindeki doğumevinin hizmete açılmamasının nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
2 22 438:439
4 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, kanser ilacının bulunduğu iddiasıyla, bir maddenin tedavide kullanılması ve bunun TRT de yayınlanmasının sakıncalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 24 544:548
5 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol un, kanser hastalığı, zakkum ve bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile TRT'nin sorumluluğuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 29 266:268
6 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sakarya MilletvekiliAhmet Neidimlin, bazı tüketim mallarıyla hastane ücretlerine yapılan zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 29 269:271
7 Söz Alanlar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Usul hakkında
5 40 217
8 Söz Alanlar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 57 414:426 432:434
9 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT AKARCALI (İSTANBUL) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacının, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı ve ilaç fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 68 123:125