E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe atanacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki başarı oranının düşük olmasının nedenleri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm getirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 75 9:11
2 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Gurur Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 77 153:154
3 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son günlerde okullarda Cumhuriyete ve laikliğe karşı olan saldırılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 78 207:210
4 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
29 102 278 281
5 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
34 39 213:214 216:218
6 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, son günlerde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yönelik bazı olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 40 254:259
7 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
34 40 270:271
8 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmenlerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
34 40 273:275
9 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler 1990 Malî Yılı Bütçeleri ve 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 50 672:699 708:712
10 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Aksaray'ın eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 63 46:48
11 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
40 70 146:150
12 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Kars, Ağrı ve Erzurum'un ilçe ve köylerindeki, eğitim, sağlık ve diğer sosyal sorunlar ile kuraklığın getirmiş olduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 72 230:231
13 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinin eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 84 445:447
14 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Balgat Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdunda meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 99 196:198
15 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Türkiye'de eğitimdeki temel sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 11 335:346
16 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, yükseköğretim kurumlarında ikinci bir lisans ve lisansüstü eğitimin yıllık ödentisine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 27 365:369
17 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Sinop Millî Eğitim Müdürünce yapılan atamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 27 362:363
18 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler 1991 Malî Yıh Bütçesi ve 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 50 512:531 541:542
19 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ODTÜ öğrencilerinin ulaşım sorununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 94 6:7
20 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 97 163:166
21 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
58 97 187:188
58 100 307
58 102 424 431:432 445:446
22 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ankara Atatürk öğrenci Yurdunda meydana gelen gıda zehirlenmesi olayına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 116 368:371
23 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sakatlar Haftası etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 118 439:442
24 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 119 80:85
25 Söz Alanlar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 123 293
26 Gündem Dışı Konuşmalar AVNİ AKYOL (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın yeni açılacak üniversiteler konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 126 407:411