E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türkiye'nin AET ilişkileri ve tarım kesiminde çalışanların durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 11 491:493
2 Söz Alanlar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DEVLET BAKANI) : Bakanlıkların Kuruluş vs Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 232:237
3 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'in, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Trabzon da yaptığı konuşmanın, kamuoyunda uyandırdığı kaygılara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolaylısıyla
10 63 281:285