E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Avrupa Topluluğu Komisyonunun, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusunda verdiği rapora ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 61 558:561