E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ortadoğu'daki son gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin konumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 100 252:253
2 Söz Alanlar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, 8.5.1990 tarihli 110 uncu Birleşimde, Türkiye'nin son günlerde dış politikasındaki değişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, Ermeni katliamı iddiası ile ilgili sözlerine ilişkin yapmış olduğu gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 111 5:7
3 Söz Alanlar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : SHP ve DYP grupları adına, grup başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri münasebetiyle
46 126 429:438
4 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Körfez krizi ve Türkiye'ye etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması münasebetiyle
47 2 65
5 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, ABD ile imzalanan SEİA Antlaşmasının yürürlük süresinin uzatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 8 171:173
6 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (MERSİN (İÇEL)) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Kıbrıs konusundaki tezlerimiz ve Kıbrıs Rum Kesiminin Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 8 175:176