E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ile, Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, konuşmalarında, Hükümete sataşıldığı nedeniyle
51 42 499:501
2 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 49 322:330 336:337
3 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Körfez krizine ilişkin
55 64 192:199
4 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
55 66 293:295
5 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Körfez krizi hakkında
55 69 359:361 377:379
6 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Körfez krizinin toplumumuz üzerindeki etkileri ile Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun, Avrupa Konseyinin çalışmaları ve Körfez krizine ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
55 71 396:398
7 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İnsan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, Kuzey Irak'ta cereyan eden olaylara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
58 102 387:389
8 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 118 434:435
9 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 59 arkadaşının, Türkiye'yi yakından ilgilendiren son derece önemli gelişmeler karşısında etkin olmadıkları, konuları kapalı diplomasi ve kişisel ilişkiler düzeyinde ele alarak Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bıraktıkları ve dış politika konusunda ülkemizi yalnızlığa ve çaresizliğe ittikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
61 119 49:55