E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güvenlik güçlerinin bazı uygulamaları ve silah ruhsatı ile ilgili kanun hükmünde kararnamemin doğuracağı sakıncalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 9 415:416
2 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere daha önce dağıtılmış olan toprakların geri alındığı ve Hatay İli dışından getirilenlere verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
1 14 650:652
3 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Adana İncirlik Üssünün modernizasyonunun ve Federal Alman Hükümetinin ülkemizde alçak uçuş denemeleri yapmak için öneride bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
2 18 168:169
4 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 47 228:231
5 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir ili hinterlandında bulunan zeytinyağı fabrikalarına ödetilen haksız KDV ve Stopaj Vergisi cezalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 18 100
6 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, devlet memurlarına ödenen mahrumiyet yeri ödeneği ve bu konuda alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 21 300:302
7 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyunları işletmelerinin neden olduğu olumsuzlukları ve Türk toplumunu kumar alışkanlığından uzaklaştırmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
17 28 338:340
8 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Bafra, Alaçam, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde son günlerde vuku bulan yağışların meydana getirdiği hasar ve zarara uğrayan çiftçilerin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 29 13
9 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya-Serik ilçesinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 33 278:279
10 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malt Yılı Bütçesi ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 39 137:139
11 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 39 122:125