E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın, Batı Trakya'da derneklerin isimlerinin başında Türk kelimesinin kullanılamayacağına dair Yunan mahkemelerince alınan; karara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 7 386:387
2 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Hükümetin, İşkenceye Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesini parafe etmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 8 397:398
3 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İsrail'in, Filistin halkına reva gördüğü insanlık dışı muamelelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 16 58:59
4 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 10 arkadaşının, dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 16 77:83
5 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hakkında gensoru açılması istenilen bakan yerine, Başbakan veya görevlendireceği bir diğer bakanın konuşma yapıp yapamayacağına ilişkin
2 21 356:357
6 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda yer alan itham, haber ve yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve tartışmasız bir biçimden yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
2 21 358:363
7 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını ilgilendiren konularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 21 358:363
8 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış politikamızdaki son gelişmelere ilişkin
3 31 390:397
9 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Amman da yapılan İslam Konferansı 17. Dönem Bakanları Toplantısında ele alınan konulara ilişkin
5 43 435:438
10 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 58 504:517 523:524
11 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Filistin Halkı temsilcisi Yaser Arafat'ın Türkiye'ye gelişi ve bağımsız Filistin Devletinin kurulmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 17 6:8
12 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Filistin Ulusal Konseyince Bağımsız Filistin devletinin ilanı ve Türkiye'nin resmen tanımasına ilişkin
17 26 192:193
13 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Türk dış politikası ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılmış olduğu ileri sürülen yolsuzluklar hakkında Dışişleri Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 26 199:202
14 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 40 Arkadaşının, DAVOS toplantısından sonra gelişen Türk-Yunan münasebetlerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
18 31 114:117
15 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 49 464:475 479:480
16 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza reva görülen insanlık dışı uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 84 8:9
17 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 91 331:335
18 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığa uygulanan insanlık dışı baskılara ve Türk Bulgar münasebetlerinin günümüzdeki durumuna ilişkin
28 98 279:286
19 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İran Büyükelçiliğimize yapılan saldırı ve Türkiye'ye zoraki göçe maruz bırakılan Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 100 43:45
20 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan ile ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 14 275:278
21 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : ABD Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 15 343:345
22 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve Ermenistan'ın Türkiye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 18 532:533
23 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış-politika konusunda meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 36 101:102
24 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 54 509:520 524:525
25 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bulgaristan'daki gelişmeler ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile Kuveyt'te yaptığı görüşmelere ilişkin
39 64 81:83 89:90
26 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve Kars Milletvekilleri Mahmut Alınak'ın ile Sabri Aras'ın, Azerbaycan'da cereyan eden olaylara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
39 67 265:267
27 Hükümet Programının Okunması A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 48 inci Hükümetin (I. Yılmaz Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
61 129 565:585
28 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 48 inci Hükümetin (I. Yılmaz Hükümeti) Programının görüşülmesi Münasebetiyle
61 130 643:659
29 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 48 nci Hükümetin (I. Yılmaz Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
61 131 681
30 Teklifler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında (2/586)
62 133 66:149 151:156
31 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 133 148:149