E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar ŞAKİR ŞEKER (SİVAS) (ADALET BAKANI) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 133 84:88 103:104