E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET ÖZARSLAN (AMASYA) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 96:104
2 Söz Alanlar İSMET ÖZARSLAN (AMASYA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
55 61 67:74
3 Söz Alanlar İSMET ÖZARSLAN (AMASYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
60 116 378:382