E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in NATO-Türkiye ilişkileri konusundaki gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 87 129:130
2 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 4 Mayıs 1989 tarihli 87. Birleşimde Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in NATO-Türkiye ilişkileri konusunda gündem dışı bir konuşması dolayısıyla
27 88 171:173
3 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Kokmaz'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kütahya-Dumlupınar'da yapılan törenlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 11 110
4 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Yunanistan'daki müslüman Türklerin durumu ve alınması gerekli tedbirler ile, anlaşmalardan doğan,taraf olma haklarımızın kullanılmasına ilişkin gündem dış konuşması dolayısıyla
34 41 313:314
5 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
34 42 368:373
34 43 400
6 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 52 233:246 255:258
7 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere, kiralanan ve satın alınan helikopter için hangi kuruma ne miktar ödeme yapıldığı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 63 54:58
8 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Federal Almanya'daki yabancıların statülerini yeniden düzenlemek amacıyla hazırlanan yeni Yabancılar Kanunu Tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 75 344:345
9 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
40 76 398:399
10 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun'un, AGİK, AKKUM ve NATO'daki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
46 123 176:179
11 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Körfez krizi ve buna bağlı olarak, gelişen son olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 16 147:149