E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk'ün yaptıkları gündem dışı konuşmalar ile, Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, 21.1.1988 tarihli 12. Birleşimde yaptığı gündem dışı konuşması dolaylısıyla
2 15 9:11
2 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan'ın 16.2.1988 tarihli 22. Birleşimde, İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in, 17.2.1988 tarihli 23. Birleşimde yapmış oldukları gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
2 24 537:541
3 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 3.3.1988 tarihli 30. Birleşimde yaptığı, işçi sorunları ve keyfi işçi çıkarmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 32 454:455
4 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 53 480:490
5 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 70 259:264 335
6 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 71 411:413 415:417 456 459:460
12 72 25 28
7 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
14 5 204:205
8 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Tokat Milletvekili Kenan Süzer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutlarını ve yarattığı bunalımlar ile bu hususta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
15 16 380:385
9 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapor münasebetiyle
16 17 37:38
10 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 48 396:405 411:412
11 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile buna benzer başka iş alanlarındaki çalışma koşullarını tespit etmek ve bu konuya kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
23 58 122:126
12 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
23 60 185:188
13 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın SSK ve Bağ-Kur üyelerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 377:378
14 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyonunun sağlık hizmetleri yönünden yetersiz kaldığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 381:382
15 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, son günlerde ülkemizdeki işçi sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 79 243:245
16 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 79 260:261
17 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, son günlerdeki işçi hareketleri ve işçilerin içinde bulundukları duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 80 291:293
18 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 28 288:289 295:296
19 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 49 560:572 577:580
20 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki süper emeklilerle ilgili olarak Bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 67 299:303
21 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Adana Milletvekili Selahattin Kılıç'ın, ASELSAN'ın kapatılması ve burada görevli işçilerin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 82 331:332
22 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 28.3.1990 tarihli 95.Birleşimde yaptığı, Süper emeklilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 96 40:43
23 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 107 220:222
24 Gündem Dışı Konuşmalar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 12.9.1990 tarihli 6. Birleşimde yaptığı,yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 7 118:120
25 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Han ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
49 16 170:175
50 25 233:236
26 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 52 833:847 857:859
27 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Genel Maden-İş Sendikasınca başlatılan grev ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak işçilerinin yürüyüşlerine ilişkin
55 61 35:40
28 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Bağ-Kur sigortalı ve emeklilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla,
58 101 332:335
29 Söz Alanlar İMREN AYKUT (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir ve 22 arkadaşının, yanlış politika ve tatbikatları ile Bağ-Kur'u iflasa sürüklediği ve işlevini yapamaz hale getirdiği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 110 504:510