E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İLHAN AŞKIN (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 91 325:327
2 Gündem Dışı Konuşmalar İLHAN AŞKIN (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, idare tarafından yapılan yanlış ve partizanca uygulamalar ve atamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 99 10:11
3 Söz Alanlar İLHAN AŞKIN (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve1 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 15 355:360