E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 42 242:247
2 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyaret hakkında
16 96 186
3 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in basında yer alan «Ordu-Hükümet İşbirliği Seminerleri»ne ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
16 96 192:193
4 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyaret hakkında gündem dışı açıklaması
16 96 186
5 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
17 105 166
6 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
20 25 231:233 243:245 248
20 26 279 288:290
7 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Marmaris yakınlarında yapılan tersane inşaatına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 26 268
8 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 46 645:651 653:656
9 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «Yıldızlar Savaşı» adlı stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 54 13
10 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3. Maddesinin Birinci Fıkrasının (r) »endi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 3 141:143 150 152:153
11 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 arkadaşının; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat sağladığı yolundaki (iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 29 656:657
12 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Milli Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 43 398:407
13 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye ve Irak Devletleri arasındaki mutabakat zaptına uygun olarak Irak topraklarında gerçekleştirdiği operasyon hakkında
37 72 273:274
14 Söz Alanlar ZEKİ YAVUZTÜRK (ELAZIĞ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 16.6.1987 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1987 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
39 91 279 283:284 286:287