E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında, Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Münasebetiyle
1 17 209:211 220:223 226:227 229
2 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 30 527:528
3 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 30 557:558
4 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Süter'in tütün ekici piyasası hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
1 33 652:654
5 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, vergi anlayışı konusundaki beyanına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
1 34 675:677
6 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Konut inşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 37 134 142 148
7 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 38 186:191 195 214 234:235 271
8 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
2 40 357:361
9 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 44 79:82
10 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 53 310:313
11 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 56 406:407 420
12 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 63 544:545
13 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ile Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin gündem dışı konuşmalarına cevabı
3 63 528:529
14 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 71 70
15 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 71 76
16 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 72 113:114
17 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 73 152:153
18 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6.Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında , Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38. Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi münasebetiyle
4 75 225
19 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, inşaatı durdurulan Diyarbakır Sigara ve içki Fabrikalarına, ilişkin Sözlü sorusuna cevabı
4 75 216:217
20 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 2953 Sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve Bu Kanuna Bağlı Cetvellerdeki Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 76 258:263
21 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 90 221:224
22 Söz Alanlar VURAL ARIKAN (İZMİR) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 40 arkadaşının, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının nedenleri ile sonuçlarını ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 98.İç tüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
7 15 472:476