E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : TBMM dışından Dışişleri Bakanlığına atanan Vahit Halefoğlu'nun andiçmesi
1 7 40
2 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in bazı Türk vatandaşlarının İran'ın Kum şehrinde eğitim görüp görmediklerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 45 132:133
3 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tahran'da görevli diplomatlarımıza girişilen saldırılar konusunda Genel Kurula yaptığı açıklaması
3 45 125:126
4 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Almanya'nın sesi radyosunun 15 Mart 1984 tarihinde verdiği bir habere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 52 268
5 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Bern Büyükelçisinin bazı tutum ve davranışlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 55 353:354
6 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî temsilcimizin telefon görüşmelerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 55 354:355
7 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın Amerikan kamuoyunda etkinliğimizin duyurulması için girişilen teşebbüslere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 55 349
8 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimiz ve Körfez savaşıyla ilgili gelişmeler münasebetiyle
4 77 282:285
9 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in protokol mevzuatına ilişkin sorusuna cevabı
4 78 316:317
10 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve 49 arkadaşının Hükümetin izlediği dış politika konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
4 80 387:389
11 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 22:23
12 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 10 294
13 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, ABD Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir beyanatına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 30 499
14 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
11 44 36:53
15 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
12 56 356:358 360:361
16 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kıbrıs'ta barışı sağlamak için verileceği iddia edilen tavize ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
12 56 374
17 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi arasında cereyan eden olaylara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
12 56 372:373
18 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine ülkemize geldiği iddia edilen Amerika 5. Kanal Televizyon yapımcısı ile mihmandarı için yapılan masraflara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 56 377:379
19 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 Arkadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün içinde bulundukları durumun görüşülmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 60 523:525
20 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe'un Ankara'yı ziyareti konusunda
13 62 50:52
21 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine yaptıkları ziyaretlerle ilişkin
13 67 240:242
22 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Katar Emirinin ülkemize yaptığı ziyaret hakkında
14 73 98:100
23 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Başbakan Turgut Özal'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ve ABD'ne yapacağı ziyaretler hakkında gündem dışı açıklaması
14 77 238:243
24 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : OECD'nin Paris'te yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı konusunda gündem dışı konuşması
15 86 135:137
25 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılara karşı Hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
15 86 151:152
26 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı resmî ziyaret ve Cidde'de katıldığı İslâm Konferansı örgütü Barış Komitesinin toplantısı hakkında
16 96 183:186
27 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Romanya'ya yaptığı resmî ziyaret hakkında
16 97 229:231
28 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ermeni soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
16 98 307
29 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 15-18 Mayıs 1985 tarihleri arasında ülkemize yaptığı resmî ziyaret konusunda
16 102 430:433
30 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cidde'de yapılan İslâm Barış Komitesi toplantısı hakkında
19 6 74:78
31 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Yunanistan'daki bazı camilerin ibadet dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 6 103
32 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Birleşmiş Milletlerin 40. Genel Kurul toplantısına katıldığı süre içerisinde yaptığı temas ve çalışmaları hakkında
19 18 501:505 510
33 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükümetimizin İran-Irak savaşının sona erdirilmesiyle ilgili girişimlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 18 519:520
34 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 19 556:557
35 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile, Dışişleri Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 540:551 557:568
36 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 6-10Ocak 1986 tarihleri arasında Fas'ın Fez şehrinde yapılan 16. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı hakkında
24 59 336:338
37 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 9 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika konusunda, Anayasanın 98. İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 65 22:23
25 67 163:172
38 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 68 186:188
39 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekilli Mahmud Altunakar'ın, Davos toplantısına ve Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 298:299
40 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, Davos Toplantısında izlemen dış politikaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 296:297
41 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Davos toplantısına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 300
42 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Suriye Başbakanı Dr. Abdel Rauf El-Kassem'in 3-6 Mart1986Tarihleri arasında ülkemize yaptığı resmî ziyaret hakkında
26 77 8:11
43 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'un Türkiye'ye yaptığı resmî ziyaret hakkında
27 86 114:115
44 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş .Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraatın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
27 86 142:143
45 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Derneği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 86 141:142
46 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'anın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu arazilerin bedellerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 86 137
47 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Başbakan Turgut Özal'ın, Hindistan'a yaptığı resmî ziyaret, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki temasları ile dönem Başkanlığını yaptığı OECD Bakanlar Konseyi toplantısı hakkında
28 95 9:14
48 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 13 arkadaşının, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili politikası konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 107 122:125
49 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhinde verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 30 20:21
50 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Dışişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 49 198:207 222:235
51 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un turist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilmediği iddiasına ve hükümetin bu olay karşısındaki tavrına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 64 448:450
52 Gündem Dışı Konuşmalar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Genel Kurula, hükümetin Avrupa Ekonomik Topluluğuna resmen başvurma kararını havi mektupların, bugün, topluluğun yetkili mercilerine tevd'i edildiğine ilişkin
39 89 137:139
53 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Cahit KARAKAŞ ve 16 arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 95 443:447
54 Söz Alanlar VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU) (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Ermeni karar tasarısı hakkında gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 120 76