E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar TURGUT SUNALP (İZMİR) : Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, M.D.P. Grubu Adına
1 11 92:108
2 Söz Alanlar TURGUT SUNALP (İZMİR) : İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, M.D.P. Grubu Adına
6 3 137:140
3 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT SUNALP (İZMİR) : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla diğer terör olayları konusunda, M.D.P. Grubu Adına
7 13 400:402
4 Söz Alanlar TURGUT SUNALP (İZMİR) : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Katıma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahili Kuruluşların Kesinhesaplarına ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle, M.D.P. Grubu Adına
9 36 84:91
5 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TURGUT SUNALP (İZMİR) (MDP GENEL BAŞKANI) : Genel Kurulun 17 Nisan 1985 tarihli 87. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi mesajı
15 89 293:294
6 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT SUNALP (İZMİR) : 28 Mayıs 1985 tarihli 104. Birleşimde vuku bulan olaylarla ilgili olarak
17 105 130:137
7 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT SUNALP (İZMİR) (MDP GENEL BAŞKANI) : 28 Mayıs 1985 tarihli 104. Birleşimde vuku bulan olaylarla ilgili olarak, M.D.P. Grubu Adına
17 105 130:131
8 Üyelerle İlgili İşler TURGUT SUNALP (İZMİR) : İzin Verilmesi Hakkında
31 4 167