E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı verildiği iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 56 368:369
2 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Erzurum İlindeki kömür sıkıntısına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 56 375
3 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Şırnak kömürleri dekapajına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 56 370:371
4 Gündem Dışı Konuşmalar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Doğu Anadolu illerinde yakıt sorunu konusunda gündem dışı konuşması münasebetiyle
12 58 427:430
5 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Artvin Milletvekili Ahmet Doğu'nun, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmesi planlanmış barajlara ilişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 488:489
6 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekilli İdris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralına ilişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 483:486
7 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, Siirt İli Şirvan-Madenköy'deki bakır madenine ilişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 478
8 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Türkiye Elektrik Kurumunca satın alınacağı iddia edilen düşük kalorili kömüre ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 60 536 538
9 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı iddiasına ilişkin sorusuna cevabı
15 87 210:211
10 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin sorusuna cevabı
15 87 212:213
11 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Karakaya Barajı »nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 88 249:253
12 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 6785 Numaralı imar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8. Maddenin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporları münasebetiyle
16 94 31:32 107:108
13 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
16 102 453:454
17 103 14:15 24 28 31:33 42:45
17 106 216:217
14 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 6 100
15 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın, Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü merasında işletildiği iddia edilen madene ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 6 94
16 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hatay Amik Ovası sulama projesine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 6 102
17 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, linyit kömürü üretimine ve satış fiyatına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 12 266:267
18 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in Afyon-Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 12 263:265
19 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 19 569:570
20 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin özel sektöre satılacağı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 22 39
21 Gündem Dışı Konuşmalar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'ın 30 Kasım 1985 Cumartesi günü Eskişehir'e yapmış olduğu gezi hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
21 38 364:365
22 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
21 38 385:386
23 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 49 323:334 337:349
24 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 200
25 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir İli Ayvalık İlçesi ve çevresinin su sorununa ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 66 103
26 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 10.11.1983 Tarihli ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 70 257:259
27 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanmasına ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliğine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 436
28 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 19 arkadaşının, Kemerköy Termik Santralıyla ilgili yeni gelişmeler konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
26 79 191:195
29 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
26 80 252 254:256 259
30 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmalarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 91 426
31 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 91 423:424
32 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Yatağan Termik Santralından zarar gören üreticilere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 103 471:472
33 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 9 arkadaşının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nedeniyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldığı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
30 112 9:11
34 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in Kahramanmaraş-Merkez-Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
31 1 33
35 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 2 114
36 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 2 110:111
37 Gündem Dışı Konuşmalar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ankara'nın kömür sorununa ilişkin gündem dışı konuşması münasebetiyle
31 13 571:572
38 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, Milli Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaattaki yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 17 80
39 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin sorusu münasebetiyle
32 17 78:79
40 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Tüpraş, İpraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen benzinlere ilişkin sorusu münasebetiyle
32 17 81:82
41 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 25 507
42 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 48 144:149 154:157
43 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elektrik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elektrik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
37 74 430:432
44 Gündem Dışı Konuşmalar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Sivaslıların başka illere göçü ve Sivas-Kangal Linyit Kömürü İşletmelerin özel sektöre kiraya verilmek istenmesi konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 112 347