E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Erzurum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 268
2 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
13 68 293
3 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
13 68 289:292
4 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan Kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 71 8:9
5 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın verdiği kredilere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 80 387:388
6 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 43 380:383 385:388
7 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirler ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 196:198
8 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapulama çalışmalarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 93 548
9 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
28 102 418
10 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın; Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 116 396
11 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara ili Kayaş ve Gülveren semtindeki bir araziye ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 1 30:31
12 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Sümerbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin sorusu münasebetiyle
32 23 384
13 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin sorusu münasebetiyle
32 25 505
14 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 39 77:82
15 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azaltmak amacıyla Güney Afrika'dan ithal edilen kömürün yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve uygulayanların suiistimalleri bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 59 183:187 203
16 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 122 299:301 304 307 312 315:316 323:327 329:330