E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin sorusu münasebetiyle
32 16 26
2 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, kuduz vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu münasebetiyle
32 22 331
3 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş-Elbistan İlçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
33 30 26
4 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 46 793:819
5 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 19.2.1987 tarihli 67. Birleşimde yaptığı, «Son günlerde artan sağlık sorunları ve iktidarın bu sorunlar karşısındaki tutumu» hakkındaki gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 68 9:11
6 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Hatay milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan ve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 68 55
7 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sâğlık kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin sorusu münasebetiyle
37 68 61:62
8 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç politikasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim ve tüketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 71 206:211
9 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, kuduz hastalığının önemi, yerli aşıların yetersizliği ile,Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri Bakanlığının sorumluluklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 80 12:14
10 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in, hükümetin, «Devlet» anlayışı konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 86 522:523
11 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe-komisyonları raporları münasebetiyle
39 93 376:381 386 393:394
40 97 19
40 100 162 181