E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Şükrü Sağlar'ın, yurt dışında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim sorununa ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 160:162
2 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Ankara'daki bir kız öğrenci yurdunda bazı öğrencilerin uygunsuz davranışlara itildiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 127:128
3 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 116:117
4 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekilli Vecihi Ataklı'nın, bazı milletvekillerinin Bakanlıkta görev aldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 134
5 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin sorusu münasebetiyle
19 7 119:120
6 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya ili Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 13 291:292
7 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul kitaplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 14 333
8 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Kadıköy Kız lisesi orta üçüncü sınıf öğrencilerine sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Sözlü sorusu münasebetiyle
19 19 566:567
9 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 20 667:673
20 24 164:165
10 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
20 23 84:85
11 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
20 23 88:89
12 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında ödenmemesinin sonuçlarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 24 151:152
13 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Türkçe eğitim merkezleri kurulmasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 24 153:154
14 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1986 Malî Yılı bütçeleriyle 1984 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
23 50 429:448 452:465
15 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Milletvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Konuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 55 123:127 131:133 143:145
16 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yükseköğrenim Kurulu'nun sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 195
17 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 73 367:368
18 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin faaliyetlerini tespit etmek, amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 97 127:132
19 Gündem Dışı Konuşmalar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın gündem dışı konuşması münasebetiyle
29 106 66:67
20 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sakarya Milletvekilli Nihat Akpak ve 11 Arkadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
29 107 140:145 156:164 170:178
29 108 201:205 207:214 219
21 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkımda 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 113 83:86 92:94
22 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın; Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 116 390:393 405:406 415:416 420
23 Gündem Dışı Konuşmalar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Eskişehir Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün, Eskişehir'deki okulların makam odalarından Türk Bayrağının kaldırılması hakkındaki genelgesi ile laikliğe aykırı davranışlarına ilişkin gün dem dışı konuşması dolayısıyla
37 68 16:18
24 Söz Alanlar METİN EMİROĞLU (MALATYA) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Bilecik Milletvekilli Yılmaz Demir'in, Gebze İmam Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meydanındaki bir mitinge katıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
37 74 434