E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 12 arkadaşının, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasından doğan sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.içtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 29 501
2 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'm, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasından doğan sorunlara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
1 34 667
3 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklanmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 53 282:283
4 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun son günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim kurulunun yönetimine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 60 477:478
5 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen yemek boykotuna ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 71 78:79
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesenin, Türkiye'deki spor Kulüpleri yönetimiyle ilgili olarak 75. Birleşiminde yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı
4 76 238
7 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 27
8 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, bekâr bayan öğretmenlerin tayin ve nakillerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 8 201
9 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın gündem dışı konuşmasına cevabı
7 15 454
10 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, «Dünya Gençlik Yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 15 480:481
11 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, müfettişlik kursunu bitiren öğretmenlerin durumuna ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 15 488:489
12 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Bilecik İline yapılan atamalara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 21 105
13 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1985 Malî Yılı Bütçeleri ile 1983 Malî Yılı kesinhesapları münasebetiyle
10 43 307:331
14 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin sorusuna cevabı
12 53 261
15 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın modern matematik eğitim yapan okullara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 256
16 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğretmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 258
17 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ilk ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 66 198:199
18 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, akademik unvan verilen sanatçılara ilişkin sorusuna cevabı
13 69 368
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Ankara Milletvekilli Neriman Elgin'in, Gençlik Yılında esnaf ve sanatkâr olarak çalışan gençlerimizin düşünülmesi konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı
14 73 104
20 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğretim kapsamına alınmasına ilişkin sorusuna cevabı
14 79 343
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Sakarya Milletvekili Turgut Sözer' in. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in Darwin nazariyesi ile ilgili görüşleri hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
14 82 424:427
22 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : 13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî idarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 83 28:33
23 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Usul hakkında
18 111 210