E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
31 8 346:348
2 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan çimento fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 33 137:138
3 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 40 167:172
4 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 52 arkadaşının, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 56 56:57
5 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz yönde eklediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
36 59 207:208
6 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Arkadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2. Maddesinin Değiştirilmesi, Geçici 4üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 115 162:163
7 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 27 Arkadaşının, Taşdelen Memba Suyunun ihalesi ve ihalelerin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 117 260:262