E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, ilaç zamlarına ve hammadde ithaline ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
2 35 27:28
2 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Bakanın özel müşavirine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 65 602:604 606:607
3 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İli sağlık sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 18 611
4 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Adapazarı Merkez İlçeye bağlı köylerde kullanılan içme suyunun klorlanmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 21 102:104
5 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçeleri ile,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 46 329:344
6 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6643 Sayılı Kanunum Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 50 113:116
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kuveyt seyahati hakkında
13 61 5
8 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, İran'da meydana gelen trafik kazalarında yararlanan vatandaşlarımızın tedavilerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 61 11:12
9 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kuveyt seyahati hakkında gündem dışı konuşması
13 61 5
10 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, körlerin rehabilitasyonu ve rehabilitasyon merkezlerinin geliştirilmesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 66 206:207
11 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının, sağlık hizmetlerini aksatacak ve vatandaşları sıkıntıya sokacak kararları» konusunda geçen birleşimdeki gündem dışı konuşmasına cevabı
14 78 296:299
12 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, İzmir Alsancak Devlet Hastanesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
18 110 9:11
13 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır ili ve ilçelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 14 339
14 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekirdağ-Malkar'a Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 14 340
15 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Antalya Doğumevindeki bir doktor hakkında soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 14 337:338
16 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkan Turgut Arıkan'ın Yaşlıların hastanelerde Muayene ve bakım sorunları hakkındaki gündem dışı konuşması münasebetiyle
19 16 396:397
17 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, AİDS hastalığınla karşı alınan önlemlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
21 38 390:391
18 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 47 77:89 91:97
19 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekirdağ ili Saray İlçesi içme suyunun temizlenmesi için alınan önlemlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 65 32
20 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 21.12.1985 tarihinde yapılan ihtisas sınavına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 68 193:195
21 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekilli Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 99 257 263
22 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (SAMSUN) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
29 106 75