E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anayasanın 89. maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 22 336:338
2 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Beşinci Beş Yıllık (1985 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 90 197 200:203
3 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır Kültür Merkez binası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 17 551:552
4 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanağı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
11 47 572:575 582:584 586
5 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 60 539:540
6 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili , Sabit Batumlu'nun, ANAP Genel Kongresinde dövülen basın mensuplarına ilişkin gündem dışı konuşması münasebetiyle
15 86 143
7 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamuya ait taşınmazların kiraya verilmesindeki aksaklıklar konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
15 87 201:203
8 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İstanbul-Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
16 95 130:132
9 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli Beyşehir İlçesinin iç ve dış turizme açılmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
17 103 7
10 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Sözlü soruların cevaplandırılması hakkında
17 103 10
11 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Usul hakkında
18 111 205
12 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
18 112 362
13 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum'daki Turban Otelinin orduevi olarak devredileceği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 18 525:526
14 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, İstanbul-Sahaflar Çarşısında artırılan kiraların eğitim ve kültür hizmetlerine etkisine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 24 141:142
15 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 51 555:563 566:573
16 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın Sinema ve Video Kanunu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
24 63 533:537 538:540 542:544
24 64 563 566 571:572 575 580:583 586:587 591
17 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 94 632:637 639:641 647:649 651:653
18 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) :
28 95 34:35 53:60 62 65:67
19 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 12 arkadaşının, kıyı yağmacılığını önlemek ve kıyılardan yararlanma esaslarını yeniden düzenlemek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkim önergesi münasebetiyle
31 2 90:95
20 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkındaki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 11 514