E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Mevzuatın Sadeleştirilmesi Kırtasiyeciliğin Azaltılması İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 30 538:539
2 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın dan sözlü sorusuna cevabı
2 40 339
3 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Afşin Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme gezisine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 44 77:78
4 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 47 196
5 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Halis Soylu'nun Tarım Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliğine bağlı Kooperatiflere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 52 266
6 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın bazı kurumlara ait işyerlerinin binalarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 59 463:464
7 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Köy Kanununda yapılacağı iddia olunan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 66 631
8 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 66 640:641 643:644
9 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgıl'in bazı kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 67 658:661
10 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker in 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya 11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi; Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; Manisa Milletvekili Münir Fuat Yazıcı'nın aynı mahiyetteki Kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 72 124:126
11 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun köy imamı kadrolarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 75 216
12 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Diyanet İşleri Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 75 213:214
13 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı meydan ve sokaklara verilen Abdi İpekçi adını değiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 28
14 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 3 161
7 10 300 305 307 309:316 321:322 324 330 333 338
15 Açıklamalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Meclis çalışmaları hakkında
7 14 433:435
16 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın Diyarbakır dilindeki vakıf eserlerinin muhafaza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 21 97
17 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, «İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu»gereğince yapılan çalışmalara ilişiklin sözlü sorusuna cevabı
8 21 101
18 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Kemaliye Çaltı İstasyonu baş yolu inşaatına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 26 291
19 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 28 400
20 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Ant-birlik ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin iptal nedenine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
9 35 8
21 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 40 16:19
22 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ille 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 40 35:41
23 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 40 55:61
24 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait iş hanlarındaki kiracıların kira sorununa ilişkin sözlü soru önergesi cevabı
12 59 482
25 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'ün, tiftik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan personelin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusuna cevabı
13 70 421
26 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekilli Feridun Şakir Öğünç'ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
14 79 341
27 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan Sözlü sorusuna cevabı
14 80 389
28 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : 3.4.1985 tarihli 81. Birleşimde İstanbul Milletvekilli Feridun Şakir Öğünç'ün, «Sendika, işçi hakları ve toplu sözleşme uygulamaları» hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
14 82 427:429
29 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mushafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen Kur'anların satıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 83 17
30 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uygulamalarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 84 74
31 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 16.4.1985 tarihi 86. Birleşimde yaptığı, Diyanet Vakıfı tarafından düzenlenen Hac seferilerine ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı
15 87 204:206
32 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir ilinde bazı devlet memurlarının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
15 91 370
33 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen'oğlu'nun, 7.5.1985 tarihli 95. Birleşiminde yapmış olduğu «Laikliğe aykırı bir kitap» konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
16 96 187:189
34 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Sözlü soruların cevaplandırılması hakkında
17 103 11:12
35 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekilli Bahriye Üçok'un, TRT'nin «İnkılap kanunları»na aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 151:152
36 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
17 104 66:67
37 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 105 149
38 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
17 106 199
39 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Usul hakkında
18 111 210
40 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Kuran kurslarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 18 526:527
41 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Başkanlığın 24.10.1985 tarihli 21. Birleşimindeki tutum ve davranışları hakkında
20 22 12
42 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sıkıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
20 22 34
43 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımlarında yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
20 22 36
44 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
20 24 145
45 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
20 28 370
46 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in, marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
20 29 412
47 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur atamalarıma ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
21 38 373:374
48 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Danıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 43 313:315
49 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 43 335:344
50 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Bütçesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 43 360:362 364 365
51 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek 1239, 1423 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 54 71:73 79 85:87 94
52 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Halit Barış Can'ın, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 187
53 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlindeki camilerin temizlik sorununa ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 267
54 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 261
55 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 58 298
56 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 342
57 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru münasebetiyle
24 59 349:350
58 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 60 391
59 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İstanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve arsalara ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 471
60 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Halit Barış Can'ın, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan Sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 465
61 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 63 509
62 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın, özel uçak alımına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 69 223
63 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
25 70 260
64 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, pancar üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
25 70 241:242
65 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil sınavına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
26 82 359
66 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
27 86 132:133
67 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu'nun 1984 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 86 130
68 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : 11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
27 88 265:269
69 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
28 100 296
70 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, genel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî teşebbüslerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan personele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
28 101 355
71 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Etibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
28 101 354
72 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, karayollarıyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan ücrete ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
29 108 198
73 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : 1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 116 382:383
74 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
31 2 107
75 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 arkadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 8 326:328
76 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
31 8 343
77 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurumu ve kuruluşlarınca özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru münasebetiyle
31 8 344
78 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 10 446
79 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 10 443:444
80 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak-Merkez-Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Valisine açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 10 445
81 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 11 510
82 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yolsuzluk iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
31 12 544
83 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Çanakkale İntepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 12 547
84 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarih ve 3046 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 14 659:662 669:670 674 684
85 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, hac farizası düzenleme işinin Diyanet Vakfı veya Hac Dairesinden alınması konusunda gündem ısı konuşması münasebetiyle
32 20 174:175
86 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 18.11.1986 tarihli 26. Birleşimde, «artan demokrasi dışı uygulamalar» konusundaki gündem dışı konuşması münasebetiyle
32 27 586:588
87 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı iddia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 30 27:28
88 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun Ağrı İlinde içme suyu olan olmayan köylere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
33 32 105
89 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
33 32 101:102
90 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İzmir-Tire İlçesine bağlı bazı köylerin sulama ve içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
33 32 109:110
91 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu-Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
33 32 107
92 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı1987 Malî Yılı Bütçesi ile Danıştay Başkanlığı 1985MaliYılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 40 102:103 106:107
93 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 40 128:132 136:138
94 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle Mali
34 40 153:158
95 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 31.1.1987 tarihli 53. Birleşimde, «Türkiye'de tarikat, irtica ve hükümetin tutumu» konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuşma hakkında
35 54 648:651
96 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Karadeniz Ereğlisi'nde görevli bir müftünün bağışta bulunmaları için imamlara baskı yapıp yapmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 64 450:451
97 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 10.3.1987 tarihli 74. Birleşimde, İstanbul'da Vakıflar İdaresine ait tarihi (imaret) evleri yıktıran Eminönü Belediye Başkanının kanunsuz ve keyfi uygulamaları konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 76 498:499
98 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın son günlerdeki yağışların, Amik Ovası ve Çukurova'da ekili arazilerde meydana getirdiği taş kınlar nedeniyle üreticilerin uğradığı zararlar,meydana gelebilecek salgın ve bulaşıcı hastalıklar ve hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 80 8:10
99 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Kemal Or'un 10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 109 180
100 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit ermek amacıyla Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
41 112 369:372
1 2