E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasıyla ilgili uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
1 23 396
2 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 28 464
3 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 30 521:525
4 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ive Bütçe Komisyonu Raporu münasebetliyle
3 41 15
5 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın dar gelirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 44 83
6 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in Devletin pancar ekicisine gecikme zammı ödemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine cevabı
3 56 394
7 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in Ziraat Bankasının kredi politikasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 56 395
8 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun son günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Kurulunun yönetimine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 60 477
9 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin son günlerde yapılan zamlara ve ücretlilerin durumuna ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 60 481
10 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin Ziraat Bankasının Akfa Konserve Fabrikasına farklı kredi sağlandığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 60 479
11 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın bazı bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 71 77
12 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ordu Milletvekilli Hüseyin Avni Sağesen'in fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 71 71
13 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili İsmet Turangil'in bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudillerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 72 106
14 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in TC Ziraat Bankasına devredilen bazı bankaların personeline ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusuna; cevabı
4 74 187
15 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 80 404
16 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in yurt dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 80 401
17 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Beşinci Beş Yıllık (1985 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 88 53:61
5 89 129
5 90 182
18 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 24
19 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı tasarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 21
20 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Holding-Banka bütünleşmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesine cevabı münasebetiyle
6 2 94
21 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, ekonomiyi güçlendirme amacına dayanan dış gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine cevabı münasebetiyle
6 2 95
22 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 6 110
23 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Doğa Anadolu Bölgesine verilen yatırın teşvik belgelerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 7 143
24 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 16 503
25 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 18 619
26 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 22 150
27 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın Devlet İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazisine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 27 318
28 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 27 315
29 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
9 35 15 20
30 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1985 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 38 265
31 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
9 39 340
32 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 39 348 350:352
33 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 39 302 304:308
34 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı1985 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
9 39 328 332 333
35 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
12 52 216
36 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
15 86 165 172 174
15 87 219 220 225 227:228 230:231 232
15 88 257 258:259 261:262 265
15 90 307:308 311 314 316 323 326 330 332
15 91 377 379 381
37 Gündem Dışı Konuşmalar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar'ın, Türkiye'nin dış itibarını zedeleyen son hadiseler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
16 97 231:233
38 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar'ın, Türkiye'nin dış itibarını zedeleyen son hadiseler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
16 97 232
39 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik tedbirlerinle ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
16 98 302
40 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve satışlarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 155:156
41 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistik verilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
17 107 286
42 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Finansal Kiralama Kanunu Tasarısı ile Adalet ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
18 110 21 23 30 36
43 Gündem Dışı Konuşmalar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Seul'de yapılan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu toplantısı ile Çin Halk Cumhuriyetine yapılan gezi hakkında
19 19 542:548
44 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 19 554
45 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Seul'de yapılan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu toplantısı ile Çin Halk Cumhuriyetine yapılan gezi hakkında
19 19 542
46 Gündem Dışı Konuşmalar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili İsmail Şengün'ün, Türk ekonomisi ve Dünya Bankası Başkanı hakkındaki konuşması münasebetiyle
20 22 8:9
47 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili İsmail Şengün'ün, Türk ekonomisi ve Dünya Bankası Başkanı hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
20 22 8
48 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
21 33 13
49 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1986 Mailî Yılı Bütçesi ile, Başbakanlık 1984 Malî Yık Kesinhesabı münasebetiyle
22 41 183:190
50 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 42 258 267 269:270
51 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 42 225:229 232 234 236
52 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 202
53 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 65 43:51
54 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan ve 13 arkadaşının, ülkemizde mevcut fonların oluşumu, kaynaklarının toplanması, kullanılması, yönetimi ve denetimi ile ekonomik, sosyal ve siyasal yapıya etkisi konularında Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
26 78 102:107
55 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
27 91 433:444
56 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 98 191
57 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Osmanlıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980-1982 yıllarında ülkemizde yaşanan bankerlik olayının sorunların ve bu olaydan doğan sorunların çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 98 174:180
58 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : TBMM Genel Kurulunun çalışma gün ve saatleri ile sözlü soruların görüşülme gününe ilişkin ANAP Grubu önerisi münasebetiyle
29 107 119:120
59 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 Sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
29 109 324:327 334:336
29 110 393:395 397 400:404 413:415
60 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırtması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 172:173
61 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Usul hakkında
32 22 320
62 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 1.1.1984-30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aleyhine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin sorusu münasebetiyle
32 24 473
63 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına ilişkin başbakandan sorusu münasebetiyle
32 24 460:461
64 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayali ihracat olaylarına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 24 470 471
65 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydem'ir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 24 463:464
66 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sinop Milletvekili H.Barış Çan'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 24 467:468
67 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 25 502
68 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri İline 1986,1987 ve 1988 yıllarında yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 27 593
69 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 28 630:631
70 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 30 18
71 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin sorusu münasebetiyle
33 30 24
72 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 31 65
73 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacaklarına ilişkin sorusu münasebetiyle
33 31 71
74 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık1985Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
33 38 422:430 437:439
75 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı .Bütçesi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 39 17:22 25:32 34
76 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Bütçeli , ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 39 54:59
77 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğretmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun sorunlarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 83 306:312
78 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sinop Milletvekili H-Barış Can'ın, hükümetin ekonomi politikası konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 86 517:518
79 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 20 arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat Odası ile TC Ziraat Bankasında görevli bazı yöneticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gereken zirai kredileri kendi çıkarları yönünde kullanarak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 89 168:169
80 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 18 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politikasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, ödemeler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi sorunlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
40 98 74:79
81 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 Arkadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 114 62:65
82 Gündem Dışı Konuşmalar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar'ın, TC Merkez Bankası statüsünün hükümetçe değiştirilmesinin yaratacağı kötü sonuçlar konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 119 13:14
83 Söz Alanlar KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM) (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar'ın, TC Merkez Bankası statüsünün hükümetçe değiştirilmesinin yaratacağı kötü sonuçlar konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 119 13:14