E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, gübreye yapılan zamların sonuçlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
1 25 421:422
2 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
1 31 603
3 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malatya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Barbakandan sözlü sorusuna cevabı
1 31 601
4 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, tarım ve hayvancılık alanında uygulanan Hükümet politikasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 46 167:168
5 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars Et Balık Kurumu Et Kombinasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 46 167
6 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Halis Soylu'nun mobilya sanayiinde kullanılan ceviz ağaçlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 47 198:199
7 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın, çeltik taban fiyatına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 52 267
8 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narın'in, YSE ve Toprak İskân Genel Müdürlüklerinde çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 55 356
9 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satımından doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 73 156
10 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, tarım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 79 346:347
11 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Aşağı Gediz sulama projesinin uygulanmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 81 429
12 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 88 62:73
13 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 4 29 33:44
7 5 70:72 77 80:81 83:85 88
14 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 4 39
15 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Et Kombinasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 7 150
16 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşıların ithaline ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 9 249
17 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, mısır ürünü ithaline ve mısır üreticilerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 17 554
18 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah projesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 19 12
19 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 20 33
20 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Devlet üretme çiftlikleri ve haraların satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 22 152
21 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 1984 yılı hububat taban fiyatlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 27 321:322
22 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 29 445 461 468 474
23 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçeleri veTarım ve Orman Bakanlığı, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, -Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 kesinhesapları münasebetiyle
11 46 401:418
24 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Yunanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin sorusuna cevabı
12 50 80
25 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün Bolu'ya nakledilme nedenine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 51 156
26 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, iyi cins patates tohumu ithaline ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 267
27 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Zonguldak-Yenice ile Bolu-Mengen arasındaki orman sınır ihtilafına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 265:266
28 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 65 169
29 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
13 69 379:381 384 389:390
30 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 93 470:471 475:476
31 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenciye üreticisine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
16 95 140
32 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy-işleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 97 265 270
33 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin zararlarının tespitine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
16 101 389
34 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
17 107 335:336
17 108 361:363 365:366 368 372:374 377:380
35 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 109 442:443
36 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince 1985 yılında alınan mahsullere ve bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 131
37 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, tarım kesimine yatırım yapan yabancı firma ve sermayeye ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 126
38 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Şanlıurfa İlinin taşıma priminden istifade ettirilmemesinin nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 129
39 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 7 121:124
40 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekilli Muhittin Yıldırım'ın, üreticilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 10 216
41 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, toprak verimliliğinin artırılmasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 10 205:206
42 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, oran köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalışmalara ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 10 202
43 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 10 200
44 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli Banaz Orman. Bölge Şefine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 10 201
45 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kütahya Milletvekili Abdurahman Necati Kara'a ve 21 arkadaşının; uyguladığı yanlış politika ile Türk tarımını ve hayvancılığını içinden çıkılmaz bir kargaşa ortamına sürüklediği, Türk köylü ve çiftçisini perişan ettiği ve partizan tutumu ile de Bakanlık teşkilatının iş yapamaz hale gelmesine neden olduğu iddialarıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 17 469:475
46 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Taran, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 21 694:697 702:703 708 714:716
20 22 41 45:46 48:49
20 23 95 98 102:105
47 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 30 456:457
48 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü,Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı,Orman Genel Müdürlüğü,Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Maili Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 48 184:200 203:216
49 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 191
50 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' ün, besi hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan krediye ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 262:263
51 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil' in, üreticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 272
52 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin. Konuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 269
53 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 270:271
54 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 347
55 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Tarım-İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 352
56 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 467:468
57 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 468:469
58 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 470
59 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Bazı ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 472:473
60 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adana Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzerine sanayi siteleri kurulduğu iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 70 243:244
61 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli Merkez Dağdemirler Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 72 341
62 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Amasya Milletvekilli Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 40 arkadaşının, hükümetin izlediği haşhaş üretim ve destekleme politikası ile haşhaş üreticilerinin sorunlarını ve Afyon Alkaloit Fabrikasının içinde bulunduğu durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102. ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 91 402:406 415:416
63 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu'nun 95. birleşimde, Buğday ekim ve tütün üreticisi konularında yaptığı gündem dışı konuşması münasebetiyle
28 97 119:120
64 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 5 Mayıs 1986 'tarihinde Malatya ve civarında meydana gelen deprem ve alınan önlemlerin yetersizliği hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
28 103 462
65 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekilli Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi dile 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları münasebetiyle
28 103 485:487 494:495 499
66 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları münasebetiyle
29 105 39:40 43 46:48
29 106 85:86 96:97
67 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 114 207:209
68 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 115 310:311 319 323 333 334
69 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Usul hakkında
30 115 340
70 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 1 32
71 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 12 540
72 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir-İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra orman bölgesindeki kestane ağaçlarının kesimine ilişkin sorusu münasebetiyle
32 16 21
73 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 17 72:73
74 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin. Başbakandan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
32 17 75
75 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekirdağ-Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan zarar gören üreticilere ilişkin sorusu münasebetiyle
32 17 76:77
76 Üyelerle İlgili İşler HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
32 19 129:130
77 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 21 arkadaşının, pamuk ihracatında üreticinin ve tekstil sanayicisinin zararına yol açan farklı teşvik primi uygulamasının nedenlerini ve varsa sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 22 307:309
78 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları ürünlerimin toplanmasına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 22 324:325
79 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Usul hakkında
32 22 330
80 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 16 arkadaşının, Afyon Alkaloid Fabrikasının zamanında bitirilememesinden doğan zararları ve fabrikanın eksik teslim alınması için yetkililere baskı yapıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
33 31 50:53 60:61
81 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı,Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile,Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve,Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 48 91:106 110:113
82 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş-Afşin İlçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
37 74 421:422
83 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
37 74 423:424
84 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 arkadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 83 285:288
85 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan'ın, «Tarımda Tedbirler Paketi» ekonomik durum ve üreticinin ihtiyaçları ile alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 98 53:54
86 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerini Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 68 Arkadaşının, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun I-II ni Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 107 18:20 22
87 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
41 107 61:62
88 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 6813 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları-raporları münasebetiyle
41 109 214:217 220:221
41 110 241:242