E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, enerji üretimine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
1 34 662:665
2 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 60 Arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada ısrar ederek, akaryakıt istikrar fonu ile tüketicileri zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 100. maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 35 18:21
3 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 84 536:537
4 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil' in, Balıkesir İli İçme ve Kullanma suyu ihtiyacına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 7 140
5 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine İlişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 7 137:138
6 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 8 196:198
7 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumuna ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 8 192:193
8 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 19 uncu Birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı ve kış mevsimine girilmekte olunması sebebiyle yakacak kömür durumu hakkında açıklaması
8 21 82:86
9 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer' in, Soma Termik Santraline ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 21 98:99
10 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Çınar Göksu projesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 23 186
11 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır iline bağlı köylerin elektrik sorununa ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 25 249
12 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar ve 12 arkadaşının, Muğla İlinde kurulması düşünülen Kemerköy Termik Santralının çevreye ve turizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 28 376:377
13 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 11 arkadaşının, Muğla İli Türkevleri Köyünde kurulması düşünülen Kemerköy termik santralının çevreye ve turizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hatlarında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 30 500:501
14 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 738:740 743:744
15 Söz Alanlar CEMAL BÜYÜKBAŞ (ESKİŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı karayollarının 1985 malî yılı bütçeleri ve bu kuruluşların 1983 malî yılı kesin hesapları münasebetiyle
11 47 526:532 533:542