E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğretmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
38 86 539:541
2 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Topluluğuna tam üyelik için müracaatımız konusunda
40 99 104:105