E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili İbrahîm Ural'ın, Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 12 374:375
2 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, airbus uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 16 505:506
3 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın,1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanuna göre görevine son verilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı ve Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İskenderun Demir-Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla alınan kütük demirlerinin işlenerek iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 19 8:10
4 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusuna cevabı
8 21 94:95
5 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 22 149
6 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî çıkarlarımıza ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 29 416:417
7 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, çay üreticilerinin .sorularına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 30 497:498
8 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 41 152:153
9 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesinden doğacak sorunlara İlişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 477
10 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa ilindeki kamu kuruluşlarının başka illere nakledilişine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
14 72 69:70
11 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tütün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusuna cevabı
14 73 106:107
12 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
14 77 253
13 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Zonguldak'ta meydana gelen heyelan konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
14 80 384:385
14 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ipliği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
14 81 410
15 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 1984 yılı yatırım programının Bitlis İlindeki uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 158:159
16 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 146
17 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ilişkin başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 19 565
18 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 408:411
19 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 56 216 219
20 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 57 277 280
21 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
24 58 295:296
22 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
24 60 393
23 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12. Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 62 488
24 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 463
25 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Adana İli Kadirli İlçesinde yapılan açılış ve temel atma törenlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 66 102
26 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 1980-1983 yılarında ithalat uygulanan Gümrük Vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
25 66 95:96
27 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, taşıt pulları için yapılan harcamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
25 70 249:250
28 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
27 86 138:140
29 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
27 88 251
30 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli bir spikerin Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
27 90 371
31 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
27 90 362
32 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
28 97 153
33 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984-1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
28 99 233:234
34 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
28 100 288:289
35 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
28 100 316
36 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla İli kıyı bandı turistik altyapı geliştirme projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
28 101 357
37 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 22 Arkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa aykırı olarak kullanılması ve Taşıt Kanununu uygulamakla yükümlü olanların durumlarının değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 102 412:413
38 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
28 103 464:466
39 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
28 104 544
40 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine, ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
29 106 69:70
41 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu münasebetiyle
29 111 478
42 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan alınan vergilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
29 111 482:483
43 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 170
44 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
30 115 289:290
45 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kerküt'te yaşayan Türk soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
31 2 116:117
46 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 10 447:448
47 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Faiz Farkı iadesi Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu münasebetiyle
31 12 535:536
48 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun TC Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış borçlarına, ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 12 537
49 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 22 323
50 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontaya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 22 324
51 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
33 38 472:475
52 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri ilinde hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu münasebetiyle
36 59 213
53 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 26.2.1987 tarihli 70. Birleşimde yaptığı, «TBMM'ne seçmenlerce yapılan ziyaretlerde sebep olunan usulsüzlükler ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması» konusundaki konuşması dolayısıyla
37 71 198:199
54 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işlemesine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabilecek tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 89 150:153
55 Söz Alanlar ABDULLAH TENEKECİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Ek 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe, Milli .Savunma komisyonları rakorları münasebetiyle
43 121 238