E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söylevler LEI JIQIONK (ÇİN HALK CUMHURİYETİ ULUSAL HALK KONGRESİ SÜREKLİ KOMİTE ÜYESİ) : Genel Kurulun 29.11.1984 tarihli 32. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türk Kadın Haklarının 50. yıldönümü münasebetiyle yapılacak görüşmeler münasebetiyle
8 34 798
2 Söylevler SASUMA KOBAYASHİ (JAPONYA TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ) : Genel Kurulun 17 Nisan 1985 tarihli 87. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi mesajı
15 89 294
3 Söylevler OLIVER J. FLANAGAN (AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI) : Genel Kurulun 16 Nisan 1986 tarihli 93. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 66. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan görüşmeler dolayısıyla
28 96 110:111
4 Söylevler ASTRID LULLING (LÜKSEMBURG MİLLET MECLİSİ ÜYESİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 67. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
39 94 422:424