E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKİLİ) : Gümüşane Mebusu Necati Alp'in, Bayburt'un kurtuluş gününde yapılmakta olan radyo konuşmalarına dair sualine cevabı
4 74 257:259
2 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKİLİ) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 48 1081:1086