E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, Ankara'nın bâzı kaza ve köylerine Sarıyar Barajı Santralinden elektrik verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 74 258:259
2 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Maden Kanununun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle
4 79 414:415 417:419