E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ) : Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına dair Kanun münasebetiyle
7 44 622:624