E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Siird'de bir tuğla, kiremit veya çimento fabrikası inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
5 5 204:205
2 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Maden Hurdacılığı TAŞ nin 1956 yılındaki faaliyetine dair sualine cevabı
5 8 779 781:782
3 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, kömüre yapılan zammın sebebine dair sualine cevabı
7 34 57:59
4 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Sümerbank mamullerine yapılan zammın sebebine dair sualine cevabı
7 34 54:56
5 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Sanayi Vekâleti ile Petrol Dairesi 1959 yılı bütçeleri münasebetiyle
7 46 1064:1068 1072 1074
6 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Adana Mebusu Rıza Tekelinin, Sadıkzade Ruşenoğulları Firmasına ait Ruşen gemisi ile İskenderun'da ihracedilen demir cevheri için ödenen navlun miktarına dair sualini cevaplandırmak için mehil talebi
8 56 284
7 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Makina Yedek Parçaları Türk Anonim Şirketinin 1956 senesinde zarar ettiğinin doğru olup olmadığına dair sualine cevabı
8 56 274:276
8 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Demir fiyatına yapılan zammın sebebine dair sualine cevabı
8 56 284
9 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Adana Mebusu Hamza Eroğlu ve 13 arkadaşının Millî Korunma Kanununun meriyetten kaldırılmasına dair kanun teklifinin ruznameye alınması hakkındaki takriri münasebetiyle
8 59 351:353 356:357
10 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Elektrik Kurumu kanun lâyihası münasebetiyle
9 76 450:452 456:458
9 77 534:535 538:540 542 549:551 553:554
11 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Makina Yedek Parçaları TAŞ'nin 1957 yılı zararına dair sualine cevabı
10 7 203:206
12 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Avni Yurdabayrak'ın, Zonguldak maden işçilerinin ücretlerine zam yapılıp yapılmıyacağına dair sualine cevabı
10 7 199:202
13 Söz Alanlar SEBATİ ATAMAN (ZONGULDAK) (KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Halil Sezai Erkur'un, yünlü ve pamuklu mensucat sanayiinde bir kriz mevcudolup olmadığına dair Başvekilden olan sualine cevabı
10 13 334:336