E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar MUZAFFER KURBANOĞLU (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALAT VEKALETİ VEKİLİ) : Münakalât Vekâleti ve Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçeleri münasebetiyle
7 46 1023:1025 1029:1031